Otázky a odpovědi

V instrukcích k písemné práci stojí, že vybraný předmět či stavba mají být z regionu soutěžícího. Chtěl bych se zeptat, zda se tím myslí region, odkud soutěžící pochází, či ve kterém soutěžil (jedná se o blízké oblasti v různých krajích- okr. Mělník a Praha 9) nebo jestli na tom nesejde.

Chtějí organizátoři soutěže, aby se postupující studenti dopravili do Hradce Králové sami, bez doprovodu rodičů či učitelů a zde se také celou dobu zcela sami pohybovali?

Jak je zajištěn pedagogický dozor během soutěže? K čemu je vyžadován souhlas nezletilých účastníků?

Doslechl jsem se cosi o tom, že preferujete odeslání písemné práce poštou; i kdybych to ale odesílal dva dny před termínem, nestihlo by to dojít.
V propozicích je navíc psáno o odevzdání písemné práce elektronicky.
Lze to tedy odeslat i touto cestou?

Co mám dělat, pokud mi nastavená pravidla a zabezpečení pedagogického dohledu nevyhovují? Znamená to, že se mé dítě nemůže ústředního kola zúčastnit?

Co mám dělat, pokud má mé dítě zdravotní omezení nebo specifické potřeby?

Je možné se z vážných důvodů účastnit ústředního kola distančně?
(Např. při studijním pobytu v zahraničí?)

Mgr. Jindřich Kolda, Ph.D.

hlavní garant soutěže

kpvha ff uhk

deo@uhk.cz

Mgr. Martina Bolom Kotari, Ph.D.

Tajemnice pro organizaci ústřdního kola soutěže

KPVHA FF UHK

deo@uhk.cz

KPVHA FF UHK

Nevíte si rady? Napište nám zprávu!