Katedra pomocných věd historických a archivnictví FF UHK

Katedra pomocných věd historických a archivnictví vznikla roku 2005 jako pracoviště, které zajišťuje výuku v oboru na všech stupních vysokoškolského studia.

Pracovníci katedry se vedle pedagogické činnosti zabývají především interdisciplinárním výzkumem v oblasti církevních dějin, dějin knižní kultury a zpracováním historických pramenů pomocí digitálních technologií.

Od roku 2020 je také hlavním organizátorem dějepisné olympiády.